Gospel

Sonore heeft als gospelkoor een uitgebreid en zich steeds vernieuwend gospelrepertoire. In een gospelconcert verkennen we het hele genre. We brengen klassieke negro spirituals en jubilees, gospels die via jazz of film bekend werden en ook volledig nieuwe hedendaagse gospels.

Het programma kan aangepast worden naargelang de periode van het jaar.

Zo worden in de kersttijd enkele gospels ingelast die nauw aanleunen bij deze periode.