Bestuur

Ann Soete, voorzitter, social media
ann.soete@vives.be

Katrien Dessein, secretaris en ondervoorzitter

Trui Bossuyt, penningmeester, webmaster

Patrick Ennekens, verantwoordelijke logistiek

Johan Delaere, dirigent en artistiek leider
info@koorsonore.be, 051/30 55 04
Ingelmunstersestraat 34a, 8860 Lendelede